Tratamentul fiscal pentru BACSIS

BACSIS-ul (Bonusul de Activitate Colectivă și de Sustenabilitate) este o plată suplimentară făcută salariaților în cadrul unei companii și se acordă în mod obișnuit în baza unui acord colectiv între angajator și sindicat sau în baza unei hotărâri a adunării generale a angajaților.

În ceea ce privește tratamentul fiscal pentru BACSIS, acesta este considerat o cheltuială deductibilă pentru companie, dar impozitabilă pentru salariați. Acest lucru înseamnă că compania poate deduce suma plătită ca BACSIS din veniturile sale impozabile, iar salariații vor plăti impozit pe venit pe suma primită ca BACSIS.

În România, BACSIS-ul este considerat venit impozabil pentru salariați și este supus impozitării în conformitate cu regulile impozitului pe venit. De exemplu, pentru venituri din salarii și asimilate salariilor, impozitul pe venit este calculat prin aplicarea unei cote de impozitare progresive, care poate varia între 10% și 50%, în funcție de nivelul venitului.

Este important ca compania să țină evidența detaliată a plăților BACSIS și să le declare în mod corespunzător în rapoartele fiscale relevante. Salariații trebuie să fie informați despre impozitarea BACSIS-ului și să fie incluși în declarațiile lor fiscale individuale.

În concluzie, BACSIS-ul este o plată suplimentară făcută salariaților și este considerat o cheltuială deductibilă pentru companie, dar impozitabilă pentru salariați. Este important ca compania să respecte regulile fiscale relevante și să informeze corespunzător salariații despre tratamentul fiscal al BACSIS-ului.