Tratamentul fiscal al cheltuielilor si TVA aferent autoturismelor

Tratamentul fiscal al cheltuielilor și TVA aferent autoturismelor variază în funcție de utilizarea acestora și de gradul lor de folosință în activitatea economică a unei companii. În general, autoturismele pot fi tratate ca activități economice, iar cheltuielile și TVA-ul aferent pot fi deduse în măsura în care acestea sunt utilizate în interesul companiei.

În cazul autoturismelor utilizate exclusiv în scopuri comerciale, toate cheltuielile și TVA-ul aferent pot fi deduse în totalitate. Acestea includ cheltuielile cu achiziționarea, închirierea, leasing-ul, întreținerea, combustibilul, taxele și impozitele legate de autoturism.

În cazul în care autoturismele sunt utilizate și în scopuri personale, atunci cheltuielile și TVA-ul aferent trebuie să fie calculate în funcție de gradul de utilizare în scopuri comerciale. Această evaluare poate fi realizată prin urmărirea distanței parcurse în interesul companiei, prin urmărirea timpului petrecut în interesul companiei sau prin alte metode de evaluare.

În cazul în care autoturismele sunt achiziționate sau închiriate în leasing, TVA-ul poate fi dedus în totalitate, cu excepția TVA-ului aferent cheltuielilor cu combustibilul și cheltuielilor de întreținere, care trebuie să fie deduse în funcție de utilizarea în interesul companiei.

În ceea ce privește impozitul pe profit, cheltuielile aferente autoturismelor sunt deductibile în măsura în care acestea sunt utilizate în interesul companiei. În cazul utilizării în scopuri personale, trebuie să fie calculate în funcție de gradul de utilizare în interesul companiei.

Este important să respectați reglementările fiscale relevante și să păstrați documentele corespunzătoare pentru a susține deducerea cheltuielilor și TVA-ului aferent autoturismelor. În plus, este important să se ia în considerare implicațiile fiscale atunci când se iau decizii cu privire la utilizarea autoturismelor în cadrul unei companii.