Termen de plata CASS pentru intreprinderile individuale

Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru întreprinderile individuale este aceeași ca și pentru alte categorii de contribuabili, respectiv până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuția.

De exemplu, pentru contribuțiile datorate în luna martie, termenul de plată a CASS este până la data de 25 aprilie. În cazul în care data de 25 cade într-o zi de weekend sau sărbătoare legală, termenul se amână până la prima zi lucrătoare următoare.

Este important să respectați termenul de plată al CASS pentru a evita penalitățile și alte sancțiuni. În cazul întârzierii la plată, sunt aplicate penalități de întârziere în cuantum de 0,02% pe zi de întârziere, calculată de la data scadentă și până la data efectivă de plată.

Este recomandat să consultați un specialist fiscal sau un contabil pentru a vă asigura că respectați toate cerințele fiscale și de afaceri relevante și pentru a vă ajuta să efectuați procedurile corespunzătoare pentru plata CASS.