Revocarea certificatului digital

Certificatul digital poate fi revocat în cazul în care acesta este pierdut sau furat, dacă titularul nu mai are nevoie de certificat sau în cazul în care există suspiciunea că acesta a fost compromis.

Revocarea certificatului digital se poate face prin intermediul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau al furnizorului de servicii de certificare digitală. În general, procedura de revocare presupune următoarele etape:

  1. Completarea unei cereri de revocare a certificatului digital. Această cerere trebuie să conțină informații precum numele titularului, seria și numărul certificatului, motivul revocării și semnătura titularului.
  2. Transmiterea cererii de revocare către furnizorul de servicii de certificare digitală sau către ANSPDCP.
  3. Verificarea și validarea cererii de către furnizorul de servicii de certificare digitală sau ANSPDCP.
  4. Revocarea certificatului digital și anularea acestuia în toate sistemele relevante.

Este important ca titularul să anunțe imediat furnizorul de servicii de certificare digitală în cazul în care acesta pierde controlul asupra cheii private asociate cu certificatul digital sau dacă există suspiciunea că acesta a fost compromis.

În concluzie, revocarea certificatului digital se poate face prin intermediul furnizorului de servicii de certificare digitală sau al ANSPDCP și implică completarea unei cereri de revocare, verificarea și validarea acesteia, precum și revocarea efectivă a certificatului în toate sistemele relevante.