Reglementări fiscale privind II, IF si PFA

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15/10.01.2014, au fost publicate mai multe acte normative care reglementează aspecte fiscale pentru II (întreprinderi individuale), IF (întreprinderi familiale) și PFA (persoane fizice autorizate), printre care se numără:

  1. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal – Această lege stabilește regulile generale privind impozitarea veniturilor realizate de persoanele fizice și juridice, inclusiv de II, IF și PFA.
  2. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale – Această lege reglementează înființarea și organizarea societăților comerciale, inclusiv a IF-urilor.
  3. Ordonanța de Urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale – Această ordonanță stabilește regulile privind înființarea, organizarea și funcționarea PFA-urilor, II-urilor și IF-urilor, precum și obligațiile fiscale și contabile ale acestora.
  4. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal – Această hotărâre stabilește procedurile și regulile specifice pentru aplicarea Codului Fiscal în cazul persoanelor fizice și juridice, inclusiv pentru II, IF și PFA.

Aceste acte normative cuprind prevederi privind impozitarea veniturilor, deducerile fiscale, TVA-ul, contribuțiile sociale obligatorii, evidența contabilă, termenele și procedurile de depunere a declarațiilor fiscale și alte obligații fiscale și legale relevante pentru II, IF și PFA.

Este important să verificați legislația fiscală specifică din țara dvs. și să consultați un specialist fiscal sau contabil pentru a vă ajuta să înțelegeți și să îndepliniți toate obligațiile fiscale și legale relevante în legătură cu activitatea dvs. ca II, IF sau PFA.