Reglementări contabile conforme cu IFRS

IFRS (International Financial Reporting Standards) sunt standarde contabile internaționale utilizate de companiile din întreaga lume pentru a raporta informații financiare. Aceste standarde sunt elaborate și administrate de IASB (International Accounting Standards Board) și au scopul de a asigura transparența și comparabilitatea informațiilor financiare la nivel mondial.

În România, utilizarea IFRS este reglementată prin Legea contabilității nr. 82/1991 și prin normele metodologice emise de Ministerul Finanțelor Publice. Societățile care aplică IFRS sunt obligate să respecte regulile și standardele contabile stabilite de IASB și să raporteze informații financiare complete și corecte.

IFRS include standarde specifice privind raportarea informațiilor financiare, cum ar fi standardele privind bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, fluxul de trezorerie și notele explicative.

Aceste standarde stabilesc reguli privind clasificarea și evaluarea elementelor financiare și oferă ghidaj în prezentarea informațiilor financiare în rapoartele contabile.

În concluzie, reglementările contabile conforme cu IFRS au scopul de a asigura transparența și comparabilitatea informațiilor financiare raportate de societățile comerciale și de a promova integritatea rapoartelor financiare.

Este important să se respecte aceste reguli și standarde contabile și să se consulte un expert contabil dacă există întrebări sau incertitudini legate de reglementările contabile conforme cu IFRS.