Regimul sponsorizarilor in 2016 conform Noului Cod Fiscal aprobat prin legea 227/2015

În conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul fiscal, regimul sponsorizărilor a fost reglementat în articolul 60 și următoarele.

Acest articol prevede că sponsorizările sunt considerate venituri neimpozabile, cu excepția cazurilor în care sunt acordate în scopul obținerii unui avantaj în afaceri sau pentru promovarea unei activități comerciale.

Astfel, sponsorizările acordate în scopul obținerii unui avantaj în afaceri sau pentru promovarea unei activități comerciale vor fi considerate venituri impozabile și vor fi supuse impozitului pe profit.

Pe de altă parte, sponsorizările acordate în scopul susținerii unei activități nonprofit sau în scopuri umanitare vor fi considerate venituri neimpozabile.

De asemenea, în cazul sponsorizărilor, este important să se țină cont de prevederile legale privind transparența și evidența tranzacțiilor.

Companiile care acordă sponsorizări sunt obligate să țină registre contabile clare și să prezinte informații detaliate despre sponsorizări în rapoartele fiscale și contabile.

În concluzie, regimul sponsorizărilor în 2016 conform Noului Cod fiscal aprobat prin Legea 227/2015 a stabilit reguli clare privind tratamentul fiscal al sponsorizărilor.

Este important să se respecte aceste reguli și să se consulte un consultant fiscal sau un expert contabil în cazul în care există întrebări sau incertitudini legate de regimul sponsorizărilor.