Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli – monografie

Provizioanele pentru riscuri și cheltuieli reprezintă sume de bani constituite de o societate comercială pentru a acoperi pierderile estimate sau cheltuielile viitoare, dar incerte la momentul constituirii provizioanelor.

Aceste provizioane sunt contabilizate în bilanțul societății comerciale și reprezintă o metodă de gestionare a riscurilor și de planificare a cheltuielilor viitoare.

Constituirea provizioanelor poate fi efectuată în conformitate cu prevederile legale și reglementările contabile în vigoare în țara respectivă.

În general, provizioanele pentru riscuri și cheltuieli sunt clasificate în trei categorii principale:

  1. Provizioane pentru riscuri – acestea sunt sume de bani constituite pentru a acoperi pierderile estimate din evenimente viitoare incerte, cum ar fi litigiile, garanțiile pentru produse sau servicii, pierderile de stocuri sau datorii incerte.
  2. Provizioane pentru cheltuieli – acestea sunt sume de bani constituite pentru a acoperi cheltuielile viitoare, dar incerte, cum ar fi cheltuielile cu restructurarea, concediile colective sau închiderea unor sucursale.
  3. Provizioane pentru depreciere – acestea sunt sume de bani constituite pentru a acoperi deprecierea activelor imobilizate, cum ar fi clădiri, utilaje sau echipamente, în conformitate cu reglementările contabile în vigoare.

În general, provizioanele pentru riscuri și cheltuieli sunt contabilizate la valoarea estimată a pierderilor sau a cheltuielilor viitoare, ajustate periodic în funcție de evoluția evenimentelor sau a circumstanțelor care au generat necesitatea constituirii provizioanelor.