Procedura de aplicare a TVA la incasare

Procedura de aplicare a TVA la încasare este un regim special de TVA care permite societăților comerciale să plătească TVA-ul datorat la momentul încasării facturilor emise către clienți. Acest regim este opțional și poate fi aplicat numai de către societățile comerciale cu o cifră de afaceri anuală de până la 2,25 milioane de euro.

Pentru a aplica regimul de TVA la încasare, societatea comercială trebuie să îndeplinească anumite condiții, cum ar fi:

  1. Societatea comercială trebuie să fi optat pentru acest regim prin depunerea unei cereri la autoritățile fiscale competente.
  2. Societatea comercială trebuie să emită facturi cu mențiunea „TVA la încasare” și să le transmită clienților.
  3. Societatea comercială trebuie să ia în considerare veniturile și cheltuielile numai în momentul încasării acestora, nu în momentul emiterii facturilor.
  4. Societatea comercială trebuie să țină o evidență separată pentru încasări și plăți.

În ceea ce privește modalitatea de calcul a TVA-ului, societatea comercială trebuie să calculeze TVA-ul la momentul încasării facturii și să îl declare și să îl plătească la sfârșitul perioadei fiscale în care încasarea a avut loc.

Este important ca societatea comercială să respecte condițiile și procedurile prevăzute de legislația fiscală în aplicarea regimului de TVA la încasare, pentru a evita sancțiunile și penalitățile aplicate de autoritățile fiscale pentru neîndeplinirea obligațiilor fiscale.