PFA-urile depun bilant?

PFA-urile nu sunt obligate să depună bilanț contabil anual, cu excepția situațiilor în care îndeplinesc anumite criterii de mărime sau de activitate.

Potrivit legislației fiscale în vigoare, PFA-urile care au un venit net anual mai mare de 220.000 lei și/sau un număr de cel puțin 2 salariați, sunt obligate să întocmească și să depună bilanț contabil anual. De asemenea, PFA-urile care depășesc limita de 65.000 euro pentru achizițiile intracomunitare de bunuri și servicii trebuie să își depună bilanțul contabil.

În absența acestor criterii, PFA-urile nu sunt obligate să depună bilanț contabil, însă este important să păstreze evidența contabilă și documentele relevante pentru a putea face dovada veniturilor și cheltuielilor în fața autorităților fiscale.

Este recomandat să consultați un contabil sau un specialist fiscal pentru a vă asigura că respectați toate cerințele fiscale și de afaceri relevante și pentru a vă ajuta să efectuați procedurile corespunzătoare pentru înregistrarea și gestionarea activității PFA-ului.