Operatiunile care se efectueaza cu ocazia fuziunii prin contopire

Fuziunea prin contopire este o operațiune de reorganizare a unei companii prin care două sau mai multe societăți comerciale se unesc pentru a forma o nouă societate, care preia activele și pasivele societăților absorbite.

Această operațiune poate avea loc prin transferul direct al activelor și pasivelor sau prin schimbul de acțiuni între companii.

În ceea ce privește contabilitatea fuziunii prin contopire, aceasta implică o serie de operațiuni:

Evaluarea activelor și pasivelor societăților implicate în fuziune

Înainte de a avea loc fuziunea, trebuie să se evalueze valorile contabile și de piață ale activelor și pasivelor fiecărei societăți implicate.

Elaborarea planului de fuziune

În acest plan se vor specifica modalitățile prin care se vor realiza transferurile de active și pasive, precum și modul de schimb de acțiuni sau remunerația acordată societăților absorbite.

Înregistrarea operațiunii de fuziune în contabilitate

Aceasta implică înregistrarea transferurilor de active și pasive între societățile implicate și ajustarea valorilor contabile în funcție de evaluarea acestora.

Efectuarea formalităților legale

Fuziunea prin contopire trebuie să fie autorizată și să se înregistreze la Registrul Comerțului.

Informarea terților

Societățile implicate în fuziune trebuie să informeze toți terții afectați de operațiune, cum ar fi furnizorii, clienții sau creditori.

În general, fuziunea prin contopire are ca rezultat formarea unei noi societăți care preia activele și pasivele societăților absorbite. Această nouă societate va trebui să îndeplinească toate obligațiile și să gestioneze contabilitatea conform legii.