OPANAF 1913/2012 – modificarea declaratiilor de impozit pe venit 204 si 205

Ordinul ANAF nr. 1913/2012 prevede procedurile de modificare a declarațiilor fiscale privind impozitul pe venit, inclusiv declarațiile 204 și 205. În conformitate cu acest ordin, contribuabilii pot efectua următoarele modificări:

  1. Corectarea erorilor materiale: Contribuabilii pot solicita ANAF să corecteze erorile materiale din declarația fiscală înregistrată, prin depunerea unei cereri în termen de 90 de zile de la data înregistrării declarației. Această procedură este valabilă atât pentru declarația 204 (privind veniturile realizate din România), cât și pentru declarația 205 (privind veniturile realizate din străinătate).
  2. Completarea și modificarea datelor: Contribuabilii pot completa sau modifica datele din declarațiile 204 și 205 în termen de 5 ani de la data depunerii inițiale a declarației. Aceste modificări se pot face prin depunerea unei declarații rectificative, care trebuie să conțină toate informațiile și datele corecte.
  3. Anularea declarației: Contribuabilii pot solicita anularea declarației fiscale înregistrate, prin depunerea unei cereri în termen de 90 de zile de la data înregistrării declarației. În acest caz, contribuabilul trebuie să depună o nouă declarație fiscală care să conțină toate datele și informațiile corecte.

Este important de menționat că, în cazul în care ANAF constată că o declarație fiscală a fost depusă cu date eronate sau incomplete, aceasta poate fi corectată de oficiu. Contribuabilul poate fi sancționat în cazul în care nu a depus o declarație rectificativă în termenul prevăzut de lege, sau în cazul în care a depus o declarație rectificativă cu date eronate sau incomplete.