Monografie contabila privind intrarile de imobilizari necorporale

Intrările de imobilizări necorporale reprezintă cheltuielile efectuate de către o companie pentru a achiziționa drepturi de proprietate intelectuală, precum brevete de inventie, mărci, software, licențe și alte activități similare. Aceste cheltuieli sunt capitalizate și amortizate pe o perioadă de timp, în funcție de durata de utilizare a imobilizărilor necorporale. În acest sens, este necesară întocmirea unei monografii contabile care să reflecte corect aceste tranzacții.

Înregistrarea achiziționării de imobilizări necorporale: Înregistrarea achiziționării de imobilizări necorporale se face prin debitarea contului corespunzător cu valoarea imobilizării achiziționate și creditarea contului de disponibilități cu suma corespunzătoare achiziției. De exemplu, dacă o companie achiziționează o marcă cu o valoare de 100.000 de lei, înregistrarea contabilă ar fi următoarea:

  • Debit cont 2052 „Imobilizări necorporale” cu 100.000 de lei
  • Credit cont 5121 „Conturi la bănci în lei” cu 100.000 de lei

Amortizarea imobilizărilor necorporale: Imobilizările necorporale sunt amortizate pe o perioadă de timp, în funcție de durata lor de utilizare. Amortizarea se calculează anual prin metoda liniară sau cea degresivă și se înregistrează prin debitarea contului de cheltuieli cu amortizarea și creditarea contului corespunzător de imobilizări necorporale cu aceeași sumă. De exemplu, dacă o marcă cu o valoare de 100.000 de lei este amortizată pe o perioadă de 10 ani, cu o valoare reziduală de 10.000 de lei, înregistrarea contabilă pentru primul an ar fi următoarea:

  • Debit cont 681 „Cheltuieli cu amortizarea” cu 9.000 de lei
  • Credit cont 2052 „Imobilizări necorporale” cu 9.000 de lei

Alienarea de imobilizări necorporale: Atunci când o companie vinde sau renunță la o imobilizare necorporală, se înregistrează o pierdere sau un profit din vânzare, în funcție de valoarea de vânzare a imobilizării și de valoarea contabilă. De exemplu, dacă o marcă cu o valoare contabilă de 80.000 de lei este vândută cu 90.000 de lei, înregistrarea contabilă ar fi următoarea:

  • Debit cont 5121 „Conturi la bănci în lei” cu 90.000 de lei
  • Credit cont 7581 „Venituri din vânzarea imobilizărilor necorporale
  • Debit cont 2052 „Imobilizări necorporale” cu 80.000 de lei
  • Credit cont 681 „Cheltuieli cu amortizarea” cu 10.000 de lei (diferența dintre valoarea contabilă și valoarea de vânzare

În cazul în care valoarea de vânzare este mai mică decât valoarea contabilă, se înregistrează o pierdere din vânzare prin debitarea contului de cheltuieli și creditarea contului corespunzător de imobilizări necorporale.

Concluzie: Monografia contabilă privind intrările de imobilizări necorporale trebuie să reflecte cu exactitate achizițiile, amortizarea și eventuala alienare a acestor active. Este important să se țină evidența corectă a tuturor tranzacțiilor pentru a asigura o contabilitate precisă și conformă cu normele contabile în vigoare.