Monografie contabila privind cheltuielile de dezvoltare

Pentru a realiza o monografie contabilă privind cheltuielile de dezvoltare, trebuie să se ia în considerare standardele contabile aplicabile, precum IAS 38 (IASB), care stabilește criterii pentru recunoașterea și evaluarea activelor necorporale, inclusiv a cheltuielilor de dezvoltare. Iată pașii generali pentru a face o monografie contabilă privind cheltuielile de dezvoltare:

  1. Identificați cheltuielile de dezvoltare ale afacerii. Acestea pot include costurile de cercetare și dezvoltare ale unor produse noi sau îmbunătățirea produselor sau proceselor existente.
  2. Verificați dacă cheltuielile de dezvoltare îndeplinesc criteriile de recunoaștere în contabilitate. Conform standardelor contabile, cheltuielile de dezvoltare sunt recunoscute în contabilitate numai dacă anumite criterii sunt îndeplinite, cum ar fi probabilitatea că acestea vor fi finalizate și implementate cu succes, valoarea lor de utilizare este măsurabilă și există resursele necesare pentru finalizarea acestora.
  3. Determinați perioada de timp pentru care cheltuielile de dezvoltare sunt recunoscute în contabilitate. Aceasta poate fi perioada în care se estimează că beneficiile economice vor fi obținute din dezvoltarea acelei tehnologii sau produs.
  4. Calculați costul de achiziție sau dezvoltare a activului necorporal. Acesta trebuie să includă toate cheltuielile legate de dezvoltarea sau achiziționarea acelui activ, cum ar fi costurile de cercetare, de personal, de achiziționare a licențelor sau brevetelor, de consultanță etc.
  5. Decideți asupra metodei de evaluare și contabilizare a cheltuielilor de dezvoltare. Acestea pot fi contabilizate în contul de cheltuieli sau pot fi capitalizate ca activ necorporal și amortizate în timp. Alegerea metodei depinde de criteriile de recunoaștere și de strategia de dezvoltare a afacerii.
  6. Înregistrați în contabilitate cheltuielile de dezvoltare recunoscute, fie ca cheltuieli, fie ca activ necorporal. În cazul capitalizării, se înregistrează în contabilitate valoarea activului necorporal și se începe amortizarea acestuia în timp.
  7. Actualizați periodic valoarea activelor necorporale capitalizate. Acest lucru se face prin ajustarea valorii acestora în funcție de schimbările în piață sau în condițiile de utilizare.
  8. Faceți rapoarte financiare periodice care să includă informații privind cheltuielile de dezvoltare, inclusiv valoarea capitalizată, durata de amortizare și valoarea actuală a activelor necorporale.