Legea 145/2012 pentru modificarea OUG 26/2000 cu privire la statutul de utilitate publica a asociatiilor, fundatiilor si federatiilor

Legea 145/2012 este o lege din România care a modificat Ordonanța de Urgență nr. 26/2000 cu privire la statutul de utilitate publică a asociatiilor, fundațiilor și federatiilor. Această lege a adus unele modificări importante la legislația privind organizațiile non-profit și a introdus unele prevederi noi.

Iată câteva dintre cele mai importante modificări introduse prin Legea 145/2012:

  1. Procedura de acordare a statutului de utilitate publică – Legea 145/2012 a stabilit o procedură clară și transparentă pentru acordarea statutului de utilitate publică. Astfel, organizațiile non-profit trebuie să îndeplinească anumite criterii și să prezinte documente justificative pentru a obține acest statut.
  2. Întărirea transparenței financiare – Legea a introdus noi prevederi care obligă organizațiile non-profit să prezinte public informații detaliate despre finanțele lor. Aceste informații trebuie să fie publicate pe site-ul organizației sau să fie puse la dispoziția publicului la sediul organizației.
  3. Creșterea controlului asupra finanțelor – Legea a introdus noi prevederi care au crescut controlul asupra finanțelor organizațiilor non-profit. Astfel, aceste organizații trebuie să prezinte conturile lor anuale la autoritățile fiscale și trebuie să obțină o certificare de la un auditor independent.
  4. Îmbunătățirea procedurii de dizolvare a organizațiilor non-profit – Legea a introdus noi prevederi care au îmbunătățit procedura de dizolvare a organizațiilor non-profit. Aceste organizații pot fi dizolvate doar prin hotărârea instanței de judecată și numai după ce au fost respectate anumite proceduri.

În general, Legea 145/2012 a avut ca scop îmbunătățirea reglementărilor privind organizațiile non-profit și a introdus noi prevederi care au crescut transparența și controlul asupra finanțelor acestor organizații. Aceste prevederi au făcut ca procesul de înregistrare și gestionare a organizațiilor non-profit să fie mai clar și mai transparent.