Incetarea contractului de munca prin desfiintarea postului

În conformitate cu prevederile legale din Codul Muncii din România, angajatorul are dreptul să înceteze contractul de muncă prin desființarea postului ocupat de salariat.

Înainte de a lua o astfel de decizie, angajatorul trebuie să respecte o serie de proceduri și să ia în considerare anumite aspecte. În primul rând, trebuie să existe motive justificate pentru desființarea postului, cum ar fi reorganizarea activității, scăderea volumului de muncă sau modificarea structurii organizaționale.

De asemenea, angajatorul trebuie să informeze salariatul cu cel puțin 20 de zile înainte de data la care va fi desființat postul său, cu excepția situației în care salariatul este de acord cu o perioadă mai mică de notificare.

De asemenea, angajatorul trebuie să negocieze cu salariatul posibilitatea de a fi transferat pe un alt post în cadrul companiei, dacă există astfel de posturi disponibile.

În cazul în care nu există posturi disponibile sau salariatul nu este de acord cu un astfel de transfer, angajatorul trebuie să acorde o indemnizație de concediere care constă într-un salariu lunar pentru fiecare an de vechime în muncă, dar nu mai puțin de 2 salarii medii brute pe economie.