Incetarea contractului de munca in perioada de proba

În perioada de probă, atât angajatorul, cât și salariatul au dreptul să înceteze contractul de muncă fără a fi necesară o justificare. Acest lucru este prevăzut în Codul Muncii din România, articolul 81, alineatul (1).

În cazul în care salariatul decide să înceteze contractul de muncă în perioada de probă, acesta trebuie să anunțe angajatorul cu cel puțin trei zile înainte de data la care dorește să înceteze contractul. În caz contrar, poate fi obligat să plătească angajatorului o sumă de bani cu titlu de despăgubire.

Dacă angajatorul decide să înceteze contractul de muncă în perioada de probă, acesta trebuie să anunțe salariatul cu cel puțin trei zile înainte de data la care dorește să înceteze contractul. În caz contrar, angajatorul poate fi obligat să plătească salariatului o sumă de bani cu titlu de despăgubire.

De asemenea, trebuie menționat faptul că, în perioada de probă, angajatorul nu poate face discriminări pe criterii de sex, rasă, etnie, religie, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate sau orice alt criteriu protejat de lege. În cazul în care salariatul consideră că a fost discriminat, acesta poate lua măsuri legale împotriva angajatorului.

În concluzie, atât angajatorul, cât și salariatul au dreptul să înceteze contractul de muncă în perioada de probă fără a fi necesară o justificare, însă trebuie să respecte prevederile legale în acest sens.