HG 500/2011 – REVISAL

Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților prevede obligativitatea utilizării Revisal, un sistem informatic de evidență a salariaților.

Revisal este un sistem informatic care permite angajatorilor să gestioneze datele și informațiile referitoare la salariați, în conformitate cu prevederile legale. Sistemul Revisal a fost creat pentru a ușura procesul de evidență și gestionare a datelor salariale ale angajaților, astfel încât să se asigure respectarea normelor și regulamentelor legale referitoare la raporturile de muncă.

Utilizarea Revisal este obligatorie pentru toți angajatorii care au cel puțin un salariat și trebuie să includă toate informațiile care sunt prevăzute de legislația muncii. Acest sistem permite angajatorilor să gestioneze informațiile referitoare la contractele de muncă, orele de lucru, absențele, concediile, salariile și orice alte informații relevante referitoare la salariați.

Angajatorii trebuie să actualizeze periodic informațiile din Revisal, astfel încât acestea să fie întotdeauna în concordanță cu situația salariaților din organizație. În plus, trebuie să se asigure că informațiile din Revisal sunt corecte și complete, astfel încât să evite orice problemă în ceea ce privește respectarea legislației muncii.

Utilizarea corectă și actualizarea periodică a Revisal este esențială pentru respectarea legii și pentru a evita orice problemă de natură legală în ceea ce privește relația cu salariații. În cazul nerespectării obligativității utilizării Revisal și a întocmirii corecte a registrelor de evidență a salariaților, angajatorii pot fi sancționați de către autoritățile competente.