HG 500/2011 – Registrul general de evidenta a salariatilor

Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților reglementează procedura de evidență a salariaților angajați de către angajatori. Această hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile Codului Muncii și are drept scop asigurarea transparenței și a respectării prevederilor legale în ceea ce privește raporturile de muncă.

Registrul general de evidență a salariaților este un document oficial și obligatoriu, care trebuie să fie întocmit de către angajator pentru fiecare salariat în parte, începând cu data angajării acestuia și actualizat pe întreaga perioadă a raportului de muncă. Registrul trebuie să conțină următoarele informații:

  • Datele de identificare ale angajatorului și ale salariatului, inclusiv numele, prenumele, CNP-ul, seria și numărul cărții de identitate și domiciliul acestuia
  • Data încheierii contractului individual de muncă
  • Funcția ocupată de salariat și codul COR corespunzător
  • Tipul de contract individual de muncă (permanet/temporar, cu normă întreagă/cu timp parțial, etc.)
  • Perioada de probă, dacă este cazul
  • Data începerii și data încetării raportului de muncă, precum și motivul încetării (concediere, demisie, expirarea contractului, etc.)
  • Salariul brut și net, precum și toate drepturile salariale și beneficiile acordate salariatului (ore suplimentare, prime, tichete de masă, etc.)
  • Data și valoarea oricăror deduceri sau rețineri de salariu (CAS, CASS, impozit pe venit, etc.)

Registrul general de evidență a salariaților trebuie să fie întocmit într-un format electronic sau în format tipărit și păstrat la sediul angajatorului timp de 50 de ani de la data încetării raportului de muncă. Acesta trebuie să fie disponibil pentru inspecțiile organelor de control ale statului, în cazul în care este necesar.

Angajatorii sunt obligați să îndeplinească toate cerințele prevăzute de HG 500/2011 și să păstreze registrul general de evidență a salariaților actualizat și în conformitate cu prevederile legale. Încălcarea acestor obligații poate atrage sancțiuni, inclusiv amenzi sau chiar desfacerea contractului de muncă în anumite circumstanțe.