Ghid practic constituire si inscriere fundatie

Constituirea și înregistrarea unei fundații implică următorii pași:

  1. Elaborarea statutului fundației – Statutul fundației trebuie să includă informații despre numele și scopul fundației, modul în care vor fi aleși și remunerați membrii consiliului de administrație, precum și alte detalii importante despre structura și activitățile fundației.
  2. Stabilirea numelui și a sediului fundației – Numele fundației trebuie să fie unic și trebuie să reflecte scopul acesteia. Sediul fundației trebuie să fie înregistrat la o adresă fizică și trebuie să fie deschis pentru public.
  3. Identificarea membrilor consiliului de administrație – Consiliul de administrație este responsabil pentru gestionarea și conducerea fundației. Membrii consiliului de administrație trebuie să fie aleși cu grijă și să fie persoane cu experiență și competențe relevante.
  4. Deschiderea unui cont bancar pentru fundație – Fundația trebuie să aibă un cont bancar separat pentru a gestiona finanțele sale. Contul bancar trebuie să fie deschis la o bancă care oferă servicii pentru organizații non-profit.
  5. Înregistrarea fundației – După ce toți pașii de mai sus au fost finalizați, trebuie să completați formularul de înregistrare a fundației și să îl trimiteți la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor din cadrul Ministerului Justiției. Cererea trebuie să fie însoțită de copii ale actelor relevante, inclusiv statutul fundației și actul de înființare.
  6. Obținerea certificatului de înregistrare – După ce cererea a fost examinată și aprobata, veți primi un certificat de înregistrare care confirmă înregistrarea fundației.
  7. Înregistrarea la Finanțe – După ce ați obținut certificatul de înregistrare, trebuie să vă înregistrați la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pentru a obține un cod fiscal și pentru a vă înregistra ca organizație non-profit.

În general, procesul de înregistrare poate dura între câteva săptămâni și câteva luni, în funcție de complexitatea fundației și de timpul necesar pentru procesarea cererii de înregistrare. Este important să vă asigurați că toți pașii sunt urmați corect și că toate documentele necesare sunt prezentate la timp pentru a evita întârzieri în procesul de înregistrare.