Fuziunea prin absortie

Fuziunea prin absorție este o operațiune prin care o societate preia toate activele și pasivele altei societăți, care își încetează existența ca entitate separată.

Această operațiune este reglementată de legislația națională și europeană, iar pentru a fi valabilă trebuie respectate anumite condiții și proceduri.

Iată pașii de bază pentru o fuziune prin absorbție:

  1. Evaluarea și aprobarea fuziunii: Societățile implicate trebuie să ia decizia de a fuziona și să aprobe planul de fuziune prin hotărâre a adunării generale a acționarilor. De asemenea, trebuie obținute toate aprobările necesare de la autoritățile competente, precum și de la creditori și alte părți interesate.
  2. Evaluarea activelor și pasivelor: Societatea care urmează să fie absorbită trebuie să-și evalueze activele și pasivele și să întocmească un raport detaliat care va fi pus la dispoziția acționarilor societății care preia.
  3. Intocmirea contractului de fuziune: Societățile trebuie să întocmească un contract de fuziune care să conțină toate clauzele relevante, cum ar fi structura operațiunii, valoarea activelor și pasivelor, modalitatea de repartizare a acțiunilor sau a altor instrumente financiare.
  4. Inregistrarea fuziunii: După semnarea contractului de fuziune, societățile trebuie să înregistreze operațiunea la Registrul Comerțului și să ia toate celelalte măsuri necesare pentru a finaliza fuziunea.
  5. Reorganizarea și integrarea: După finalizarea fuziunii, societatea care a absorbit pe cealaltă trebuie să se reorganizeze pentru a include activitățile și angajații noi și să integreze operațiunile, sistemele și procedurile.

Fuziunea prin absorbție poate oferi numeroase beneficii, cum ar fi economii de costuri, îmbunătățirea eficienței și extinderea piețelor, însă este important să se ia în considerare toate aspectele fiscale, contabile și legale pentru a evita problemele și riscurile potențiale.