Formularul 172 este o declaratie-inventar care trebuie depusa de catre persoanele fizice si juridice care detin contracte de concesiune sau de arenda, in conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a activitatii de concesionare si de arenda a terenurilor agricole situate in extravilan.

In aceasta declaratie, se vor include urmatoarele informatii:

  1. Datele de identificare ale persoanei care detine contractul de concesiune sau de arenda.
  2. Datele de identificare ale terenurilor agricole care fac obiectul contractelor de concesiune sau de arenda.
  3. Durata contractelor de concesiune sau de arenda.
  4. Valoarea chiriei platite sau de plata aferenta contractelor de concesiune sau de arenda.
  5. Denumirea persoanelor care au beneficiat de contracte de concesiune sau de arenda.
  6. Alte informatii relevante referitoare la contractele de concesiune sau de arenda.

Formularul 172 trebuie depus la primaria localitatii in care se afla terenurile agricole care fac obiectul contractelor de concesiune sau de arenda, pana la data de 31 martie a fiecarui an pentru anul precedent. Primaria va inregistra declaratia si va elibera o confirmare de primire, care va fi anexata la documentul original.

Este important de mentionat ca nerespectarea prevederilor legale referitoare la depunerea declaratiei-inventar poate atrage dupa sine sanctiuni, cum ar fi amenzile contraventionale sau chiar anularea contractelor de concesiune sau de arenda.