Fisa de post pentru inspector resurse umane

Iată un exemplu de fișă de post pentru inspector resurse umane:

Titlul postului: Inspector resurse umane

Descrierea postului: Inspectorul resurse umane este responsabil pentru implementarea și menținerea politicilor și procedurilor resurselor umane în organizație. El sau ea va asigura că practicile resurselor umane sunt în conformitate cu legile și reglementările aplicabile și că angajații sunt tratați în mod corect și cu respect.

Responsabilități:

 • Participă la recrutarea și selecția candidaților
 • Se ocupă de activitățile de onboarding, inclusiv administrarea documentelor de angajare și asigurarea că noii angajați sunt instruiți cu privire la politicile și procedurile organizației
 • Gestionează și întreține dosarele angajaților, asigurându-se că acestea sunt actualizate și corecte
 • Întreprinde acțiuni de dezvoltare a personalului, inclusiv organizarea de training-uri și programe de dezvoltare profesională
 • Oferă asistență angajaților cu probleme legate de HR și le răspunde la întrebări legate de beneficii, politicile organizației și alte probleme HR
 • Monitorizează și implementează politici și proceduri privind sănătatea și siguranța la locul de muncă
 • Gestionează relațiile cu reprezentanții sindicatelor și cu autoritățile de reglementare
 • Participă la întocmirea și gestionarea bugetului HR
 • Realizează alte sarcini și responsabilități aferente postului, conform nevoilor organizației.

Cerințe:

 • Licență în domeniul resurselor umane sau într-un domeniu similar
 • Cunoștințe solide în legislația muncii și în practicile de resurse umane
 • Abilități de comunicare excelente, atât scrise cât și verbale
 • Capacitatea de a construi relații eficiente și de a gestiona conflictele
 • Abilitatea de a lucra independent și în echipă
 • Abilități de organizare și prioritizare
 • Experiență anterioară într-un rol similar este preferabilă, dar nu obligatorie.

Aceasta este o fișă de post generală și poate fi adaptată la nevoile și specificațiile organizației.