Documente necesare pentru cesiune parti sociale

Cesiunea de parti sociale presupune transferul de proprietate asupra unor parti sociale de la un asociat la altul. Pentru a realiza cesiunea de parti sociale, este necesar sa se intocmeasca un contract de cesiune, care trebuie sa contina urmatoarele informatii:

  1. Datele societatii: numele si sediul societatii, numarul de inregistrare la Registrul Comertului, codul unic de inregistrare (CUI), numarul de inregistrare fiscala (CIF).
  2. Datele cedentului: numele si prenumele, adresa, cetatenia, numarul de identitate, codul numeric personal (CNP), calitatea de asociat si numarul de parti sociale detinute.
  3. Datele cesionarului: numele si prenumele, adresa, cetatenia, numarul de identitate, CNP, calitatea de asociat si numarul de parti sociale achizitionate.
  4. Descrierea partiilor sociale: numarul de parti sociale, valoarea nominala a partii sociale, procentul din capitalul social detinut.
  5. Pretul de cesiune: suma platita de cesionar pentru achizitionarea partiilor sociale.
  6. Data si locul semnarii contractului de cesiune.

In plus fata de contractul de cesiune, trebuie sa se depuna si alte documente necesare la Registrul Comertului si la autoritatile fiscale competente pentru a completa procesul de cesiune a partilor sociale. Aceste documente includ:

  1. Acordul de asociere: in cazul in care societatea are un acord de asociere incheiat intre asociati, este necesar acordul acestora pentru cesiunea de parti sociale.
  2. Actul constitutiv al societatii: acest document trebuie actualizat cu informatiile privind noii asociati si numarul de parti sociale detinute.
  3. Declaratia de impozit pe venitul microintreprinderilor: trebuie sa se depuna o declaratie la autoritatile fiscale competente, in care sa se specifice schimbarile survenite ca urmare a cesiunii de parti sociale.

Este important sa retineti ca procedurile pentru cesiunea de parti sociale pot varia in functie de tara si de jurisdicție. Este recomandat sa consultati un avocat specializat in dreptul afacerilor sau sa va adresati autoritatilor fiscale competente pentru informatii suplimentare si sfaturi despre documentele necesare pentru cesiunea de parti sociale in tara respectiva.