declaratia unica dividende 2023

[ad_1]
În urma modificărilor fiscale adoptate în anul 2020, începând cu anul 2023 se va introduce o declarație unică pentru plata impozitului pe dividende. Aceasta va fi o procedură simplificată, care va facilita plata impozitului de către persoanele care obțin venituri din dividende.

Declaratia unică pentru dividende se va completa la nivelul fiecărui acționar, cu privire la veniturile obținute din dividende în cursul anului fiscal și cu impozitul aferent acestor venituri. Această declarație va fi obligatorie pentru toți cei care dețin acțiuni și care obțin venituri din dividendele acestora.

Termenul de depunere a declarațiilor unice pentru dividende va fi aceeași cu termenul de depunere a declarației unice de venit, adică 25 mai a anului următor celui fiscal. Acest lucru va ușura procedura de raportare a veniturilor din dividend, deoarece va fi nevoie doar de o singură declarație depusă la autoritățile fiscale.

Un alt important avantaj al acestei declarații unice pentru dividende este acela că va fi posibilă deducerea automată a impozitului plătit în alte state membre ale UE, evitând dubla impunere și promovând o mai bună integrare a pieței unice europene.

Din punct de vedere al societăților care emit acțiuni, acestea vor trebui să transmită informații fiscale privind veniturile și impozitul plătit pentru fiecare acționar în parte. Această procedură va fi realizată prin intermediul Registrului Acționarilor, care va fi actualizat periodic.

În concluzie, introducerea declarației unice pentru dividende va simplifica și eficientiza procedurile privind plata impozitului pe veniturile din acțiuni, atât pentru persoanele fizice cât și pentru societățile emitente de acțiuni. Această măsură va contribui la dezvoltarea pieței de capital, la reducerea evaziunii fiscale și la creșterea transparenței și predictibilității fiscale.
[ad_2]