Cum se infiinteaza un PFA

Înființarea unui PFA (Persoană Fizică Autorizată) presupune următorii pași:

 1. Identificarea obiectului de activitate: În primul rând, trebuie să alegeți obiectul de activitate, adică domeniul în care doriți să desfășurați activitatea (ex: comerț cu produse alimentare, servicii de contabilitate, activități artistice, etc.). Este important să alegeți un obiect de activitate care să se potrivească cu experiența și abilitățile dumneavoastră.
 2. Stabilirea formei de organizare: PFA-ul este o formă de organizare individuală, care se poate înființa de către o persoană fizică autorizată să desfășoare activități economice.
 3. Înregistrarea la Registrul Comerțului: Înregistrarea se face la Oficiul Registrului Comerțului în raza căruia se va desfășura activitatea, iar cererea de înregistrare trebuie să conțină următoarele documente:
 • Formularul de înregistrare completat;
 • Copia actului de identitate al titularului;
 • Declarația pe propria răspundere privind neînregistrarea ca PFA la un alt sediu și nedeclararea încetării activității;
 • Certificatul de atestare fiscală eliberat de Administrația Fiscală de care aparține titularul;
 • Alte documente specifice domeniului de activitate (ex: avize, autorizații, etc.).
 1. Obținerea autorizațiilor necesare: În funcție de obiectul de activitate, poate fi necesară obținerea unor autorizații sau avize specifice (ex: autorizație sanitară, autorizație de funcționare, etc.).
 2. Înregistrarea la Administrația Fiscală: După înregistrarea la Registrul Comerțului, trebuie să vă înregistrați și la Administrația Fiscală de care aparțineți, pentru a obține un cod de identificare fiscală (CIF) și pentru a fi înregistrat ca platitor de taxe și impozite.
 3. Deschiderea unui cont bancar: PFA-ul trebuie să deschidă un cont bancar dedicat activității economice.

După finalizarea acestor etape, PFA-ul poate începe să desfășoare activitatea economică pentru care a fost înființat. Este important să fiți la curent cu obligațiile fiscale și cu celelalte aspecte legate de înființarea și funcționarea unui PFA, astfel încât să evitați eventuale probleme ulterioare.