Cum se compenseaza datoriile peste 10.000 lei

Compensarea datoriilor peste 10.000 lei se poate realiza prin aplicarea prevederilor legale din Codul de procedură fiscală, care stabilește condițiile și procedurile prin care se poate realiza această compensare.

În primul rând, trebuie să existe un raport de creanță-reciprocitate între debitor și creditor. Acest lucru înseamnă că debitorul și creditorul trebuie să aibă reciproc datorii neachitate unul față de celălalt, și aceste datorii trebuie să fie clare și necontestabile.

În al doilea rând, trebuie să fie îndeplinite anumite condiții legale, cum ar fi:

  • Datoriile respective trebuie să fie datorate și scadente la momentul efectuării compensării
  • Datoria debitorului trebuie să fie certă, lichidă și exigibilă
  • Datoria creditorului trebuie să fie certă și lichidă

În cazul în care sunt îndeplinite aceste condiții, debitorul și creditorul pot conveni asupra unei compensări, prin care suma datorată de unul dintre ei este redusă cu valoarea datorată de celălalt. Dacă este vorba despre datorii fiscale, debitorul trebuie să obțină acordul organului fiscal competent înainte de a efectua compensarea.

În cazul în care debitorul și creditorul nu ajung la un acord în privința compensării, debitorul poate solicita instanței de judecată să dispună compensarea datoriilor, în baza prevederilor legale aplicabile.

Este important să menționăm că, înainte de a efectua o compensare, este recomandat să obțineți consultanță juridică specializată, pentru a evita orice riscuri legale și fiscale.