Recuperarea redeventelor datorate catre Agentia Domeniilor Statului (ADS) se poate face prin intermediul Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), care este autoritatea competenta in acest sens conform Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea ADS.

In acest sens, ANCOM poate adopta urmatoarele masuri:

  1. Inceperea unei proceduri de executare silita: ANCOM poate initia o procedura de executare silita impotriva debitorului, prin intermediul caruia poate fi pus sub sechestru bunurile acestuia sau i se poate bloca contul bancar.
  2. Retinerea sumelor din platile datorate de debitor: ANCOM poate retine sumele datorate de debitor din platile care ii sunt datorate acestuia, cum ar fi sumele din contractele cu operatorii de comunicatii electronice.
  3. Recuperarea prin intermediul autoritatilor fiscale: ANCOM poate solicita sprijinul autoritatilor fiscale pentru a recupera sumele datorate de debitor, prin intermediul institutiilor de stat specializate in recuperarea creantelor fiscale.

Este important de mentionat ca recuperarea creantelor datorate catre ADS poate fi un proces complex si poate dura mai mult timp, in functie de circumstantele cazului si de disponibilitatea resurselor financiare si umane. De asemenea, pentru a asigura succesul recuperarii, este important sa se obtina asistenta juridica adecvata si sa se respecte procedurile si termenele legale.