Contributii obligatorii pentru venituri din profesii libere

Pentru veniturile din profesii libere, contribuțiile sociale obligatorii includ:

  1. Contribuția de asigurări sociale (CAS) – 25% din venitul net, plătită de către persoana fizică, în calitate de angajator al său. Această contribuție se aplică la venitul net obținut din activități independente.
  2. Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) – 10% din venitul brut, plătită de către persoana fizică, în calitate de angajator al său. Această contribuție se aplică la venitul brut obținut din activități independente.
  3. Contribuția pentru concedii și indemnizații (CIT) – 0,85% din venitul brut, plătită de către persoana fizică, în calitate de angajator al său. Această contribuție se aplică la venitul brut obținut din activități independente și are ca scop finanțarea concediilor de odihnă și a indemnizațiilor pentru maternitate.
  4. Contribuția la fondul de pensii administrat privat (Pilonul II) – 3,75% din venitul brut, plătită de către persoana fizică, în calitate de angajator al său. Această contribuție este opțională și poate fi evitată dacă persoana fizică solicită excluderea din sistemul de pensii administrat privat.
  5. Contribuția la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale – 0,25% din venitul brut, plătită de către persoana fizică, în calitate de angajator al său. Această contribuție are ca scop finanțarea fondului care acoperă plata creanțelor salariale în cazul insolvenței sau falimentului angajatorului.

Este important de menționat că aceste contribuții sociale pot varia în funcție de venitul obținut și de alte condiții, cum ar fi vârsta și starea civilă a persoanei fizice. Este recomandabil să se solicite asistența unui expert fiscal sau a unui contabil pentru a se asigura că se respectă regulile fiscale relevante și că se plătesc contribuțiile obligatorii corespunzătoare pentru veniturile din profesii libere.