Ordinul de deplasare – necesitate lunara

Ordinul de deplasare este un document important care este necesar în cazul în care angajații sunt trimiși în deplasare în interes de serviciu.

Acesta este un document legal, care trebuie completat cu atenție și precisitate, și care trebuie să cuprindă toate informațiile necesare pentru a justifica deplasarea angajatului și pentru a asigura acoperirea cheltuielilor legate de deplasare.

Deși nu este necesar să emiteți un ordin de deplasare în mod regulat, este important să îl emiteți ori de câte ori angajații sunt trimiși în deplasare în interes de serviciu.

Dacă angajații dumneavoastră călătoresc frecvent în interes de serviciu, este posibil să fiți nevoit să emiteți ordine de deplasare mai des.

În general, ordinul de deplasare trebuie să conțină următoarele informații:

  • Numele și prenumele angajatului
  • Data și ora plecării și a sosirii
  • Scopul deplasării
  • Destinația și durata deplasării
  • Modalitatea de transport folosită
  • Costurile aferente (cazare, transport, diurnă etc.)
  • Semnătura și ștampila reprezentantului legal al companiei.

În general, ordinul de deplasare este un document important pentru a vă asigura că toate cheltuielile legate de deplasare sunt acoperite și justificate, și pentru a evita posibilele probleme cu autoritățile fiscale.

Prin urmare, trebuie să acordați atenție acestui document și să îl completați cu atenție înainte de plecarea angajatului în deplasare.

Lasă un comentariu