Codificarea tipurilor de situatii financiare si raportari anuale

În România, există o serie de coduri utilizate pentru a identifica tipurile de situații financiare și raportări anuale.

Aceste coduri sunt stabilite de Ministerul Finanțelor Publice și sunt utilizate pentru a standardiza raportarea financiară și pentru a facilita procesul de colectare și analiză a datelor financiare.

Iată câteva dintre codurile utilizate în România:

  1. Codul 20 – Situația financiară anuală: Acest cod este utilizat pentru a identifica situația financiară anuală a unei companii.
  2. Codul 21 – Situația financiară anuală consolidată: Acest cod este utilizat pentru a identifica situația financiară anuală consolidată a unei companii.
  3. Codul 22 – Situația financiară semestrială: Acest cod este utilizat pentru a identifica situația financiară semestrială a unei companii.
  4. Codul 23 – Situația financiară intermediară: Acest cod este utilizat pentru a identifica situația financiară intermediară a unei companii.
  5. Codul 24 – Situația financiară anuală a unei entități nonprofit: Acest cod este utilizat pentru a identifica situația financiară anuală a unei entități nonprofit.
  6. Codul 25 – Situația financiară anuală a unei întreprinderi mici și mijlocii: Acest cod este utilizat pentru a identifica situația financiară anuală a unei întreprinderi mici și mijlocii.

În plus, există și alte coduri utilizate pentru raportarea financiară, cum ar fi codul 26 pentru situațiile financiare anuale ale instituțiilor financiare nebancare sau codul 27 pentru raportările statistice financiare ale companiilor.

Aceste coduri pot varia în funcție de tipul de entitate și de reglementările specifice din fiecare domeniu.

Este important pentru companii să se asigure că utilizează codurile corecte și că respectă cu atenție cerințele legale pentru raportarea financiară.

Acest lucru poate ajuta la evitarea problemelor ulterioare cu autoritățile de reglementare sau cu investitorii și poate facilita procesul de colectare și analiză a datelor financiare.