Cine nu depune bilant consolidat

În general, companiile care depun bilanțuri individuale trebuie să depună și un bilanț consolidat.

În Uniunea Europeană, companiile care au un sediu social într-un stat membru al UE și care dețin o participație semnificativă într-o altă entitate, fie că este vorba despre o companie, o subsidiară sau o filială, sunt obligate să întocmească un bilanț consolidat.

Acesta trebuie să prezinte informații financiare pentru întreaga grupă de societăți, inclusiv active, pasive, venituri și cheltuieli.

Există, totuși, unele excepții. În funcție de jurisdicție, unele companii pot fi scutite de obligația de a depune bilanțuri consolidate. De exemplu, în Statele Unite, companiile private care nu au datorii sau obligații de raportare către autoritățile de reglementare nu sunt obligate să depună bilanțuri consolidate.

În plus, companiile care își încheie activitatea nu mai au obligația de a depune bilanțuri consolidate, deoarece nu mai fac parte dintr-un grup de societăți.

Cu toate acestea, acestea pot fi obligate să depună un bilanț de lichidare, care descrie situația financiară a companiei la încheierea activității sale.

Detalii bilant Consolidat

În cazul în care o companie face parte dintr-un grup de societăți, un bilanț consolidat este important pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra performanțelor financiare ale întregului grup, nu doar ale companiei individuale.

Acesta este util pentru a evalua valoarea reală a grupului, precum și pentru a identifica eventuale riscuri sau probleme financiare la nivelul întregului grup.

Bilanțul consolidat este întocmit prin combinarea bilanțurilor individuale ale fiecărei entități din cadrul grupului.

În general, acestea includ active, pasive, venituri și cheltuieli. Informațiile din bilanțurile individuale sunt ajustate și combinate pentru a elimina orice tranzacții interne sau solduri ale unor conturi reciproce între companiile din grup.

Există, de asemenea, norme și standarde internaționale de contabilitate care reglementează întocmirea bilanțurilor consolidate.

De exemplu, International Financial Reporting Standards (IFRS) stabilește norme clare și detaliate pentru întocmirea bilanțurilor consolidate, care sunt utilizate de companiile din întreaga lume.

În general, companiile mari care au mai multe subsidiare sau filiale sunt cele care au cel mai mult de câștigat din întocmirea unui bilanț consolidat.

Acestea pot oferi o imagine mai clară și mai precisă asupra performanțelor financiare ale grupului, oferind astfel informații valoroase pentru investitori, analiști financiari și alte părți interesate.