Cine este obligat sa-si auditeze situatiile financiare anuale (bilanturile)

În România, există o serie de criterii care determină dacă o companie este obligată să își auditeze situațiile financiare anuale (bilanțurile) sau nu.

Aceste criterii sunt stabilite de legislația fiscală și contabilă din România și includ următoarele:

  1. Dimensiunea companiei: Companiile mari sunt obligate să își auditeze situațiile financiare anuale. Companiile sunt considerate mari dacă îndeplinesc cel puțin două dintre următoarele criterii: (a) au mai mult de 50 de angajați; (b) cifra de afaceri depășește 8.000.000 de euro; (c) totalul bilanțului depășește 4.000.000 de euro.
  2. Forma juridică a companiei: Anumite forme juridice de companii, cum ar fi societățile pe acțiuni sau societățile în comandită pe acțiuni, sunt obligate să își auditeze situațiile financiare anuale.
  3. Cerințe speciale ale organizațiilor: Anumite organizații, cum ar fi cele din domeniul financiar, energetic sau bancar, sunt obligate să își auditeze situațiile financiare anuale.
  4. Reglementări speciale: Anumite reglementări speciale, cum ar fi cele referitoare la contractele cu statul, pot determina companiile să își auditeze situațiile financiare anuale.

În general, companiile care sunt obligate să își auditeze situațiile financiare anuale trebuie să angajeze un auditor extern, care să efectueze auditul și să emită un raport de audit independent.

Raportul de audit este utilizat pentru a verifica și confirma informațiile financiare prezentate în situațiile financiare anuale și pentru a oferi o opinie cu privire la corectitudinea și acuratețea informațiilor financiare.

Este important de menționat că, chiar dacă o companie nu este obligată să își auditeze situațiile financiare anuale, este recomandat să se efectueze un audit anual pentru a asigura corectitudinea și acuratețea informațiilor financiare prezentate în situațiile financiare.

Acest lucru poate ajuta la evitarea problemelor ulterioare cu autoritățile de reglementare sau cu investitorii.