Ce se poate afla din dosarul fiscal al companiei

Dosarul fiscal al unei companii poate conține o serie de informații importante despre situația financiară a acesteia și despre obligațiile fiscale pe care le are. În funcție de legislația locală, conținutul exact al dosarului fiscal poate varia, dar în general, acesta poate include:

  1. Declararea impozitelor și taxelor: Dosarul fiscal poate conține informații despre impozitele și taxele plătite de societate într-un anumit interval de timp (de obicei, un an fiscal). Acestea includ impozitul pe profit, TVA-ul, impozitul pe venitul salarial, taxele locale și alte taxe specifice sectorului de activitate.
  2. Registrul contribuabililor: Acesta este un registru în care sunt înregistrate societățile care sunt impozitate într-o anumită jurisdictie și care poate fi consultat public, în scopuri fiscale.
  3. Rapoarte financiare: Dosarul fiscal poate conține rapoarte financiare ale companiei, cum ar fi bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, care arată soldurile contabile ale companiei la sfârșitul anului fiscal.
  4. Declarații fiscale: Dosarul fiscal poate conține declarații fiscale completate de către societate și transmise autorităților fiscale pentru a fi procesate. Acestea ar putea include declarații de impozit pe profit, declarații de TVA și alte declarații specifice sectorului de activitate.
  5. Documente legate de salarii și angajați: Dosarul fiscal poate conține informații despre salariile plătite angajaților companiei, precum și alte documente fiscale legate de angajați, cum ar fi evidența timpului de lucru, impozitul pe venitul salarial și contribuțiile sociale.
  6. Alte documente: Dosarul fiscal poate include și alte documente fiscale relevante, cum ar fi facturi și chitanțe, precum și corespondența cu autoritățile fiscale.

Este important să menționăm că accesul la dosarul fiscal poate fi restricționat și se poate face doar în anumite condiții, cum ar fi cererea unei autorități fiscale sau cu acordul explicit al societății.