Ce acte trebuie sa depun la ANAF?

Actele necesare pentru a fi depuse la ANAF pot varia în funcție de tipul de impozit sau taxă pe care o persoană sau o companie trebuie să o plătească.

În general, cele mai comune acte care trebuie depuse la ANAF sunt următoarele:

  1. Declarația unică – Aceasta este o declarație fiscală anuală care trebuie depusă de toți contribuabilii care realizează venituri impozabile. Aceasta include veniturile din salarii, pensii, activități independente sau investiții. Declarația unică trebuie depusă până la data de 25 mai a fiecărui an fiscal.
  2. Declarația de TVA – Aceasta este o declarație fiscală lunară sau trimestrială care trebuie depusă de către contribuabilii înregistrați în sistemul de TVA. Aceasta include informații cu privire la vânzările și achizițiile de bunuri și servicii și TVA-ul aferent acestora. Declarația de TVA trebuie depusă până la data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale declarate.
  3. Declarația de impozit pe profit – Aceasta este o declarație fiscală anuală care trebuie depusă de către companiile care realizează profituri. Aceasta include informații cu privire la veniturile, cheltuielile și impozitul pe profit. Declarația de impozit pe profit trebuie depusă până la data de 25 martie a anului următor celui pentru care se calculează impozitul pe profit.
  4. Declarația de impozit pe venit – Aceasta este o declarație fiscală anuală care trebuie depusă de către persoanele fizice care realizează venituri impozabile, cum ar fi veniturile din salarii, pensii sau activități independente. Declarația de impozit pe venit trebuie depusă până la data de 25 mai a fiecărui an fiscal.
  5. Alte declarații sau documente fiscale specifice – În funcție de tipul de activitate sau de venituri realizate, pot fi necesare și alte declarații sau documente fiscale specifice. De exemplu, pentru achiziționarea de bunuri de la furnizori din alte state membre ale UE, poate fi necesară o declarație VIES, iar pentru tranzacțiile cu bănci sau instituții financiare, pot fi necesare declarații fiscale speciale.

Este important să verificați cu atenție cerințele fiscale specifice pentru activitatea sau veniturile dvs. și să depuneți documentele și declarațiile corespunzătoare la ANAF în termenele legale.

Depunerea tardivă a documentelor fiscale sau neîndeplinirea obligațiilor fiscale poate atrage penalități sau sancțiuni.