CASS datorat de persoanele fizice pentru anumite tipuri de venituri

CASS (contribuția de asigurări sociale de sănătate) este o contribuție socială obligatorie care trebuie plătită către stat în majoritatea țărilor, inclusiv în România, pentru a asigura accesul la servicii medicale.

În România, persoanele fizice care realizează venituri din următoarele activități sunt obligate să plătească CASS:

  1. Venituri din salarii și asimilate salariilor – Acestea includ veniturile realizate din salarii, indemnizații, prime și bonusuri, precum și alte beneficii acordate în cadrul relației de muncă.
  2. Venituri din activități independente – Acestea includ veniturile realizate de PFA-uri (persoane fizice autorizate), precum și de alte persoane fizice care desfășoară activități economice sau alte venituri din surse independente.
  3. Venituri din pensii și asimilate pensiilor – Acestea includ veniturile realizate din pensii, indemnizații și alte beneficii acordate persoanelor care se află în situații deosebite, cum ar fi accidentele de muncă sau boala.
  4. Venituri din drepturi de proprietate intelectuală – Acestea includ veniturile realizate din drepturi de autor, drepturi de proprietate industrială și alte drepturi de proprietate intelectuală.

CASS-ul plătit de persoanele fizice este stabilit prin lege și este o sumă procentuală din venitul realizat. Este important să verificați legislația fiscală specifică din țara dvs. și să consultați un specialist fiscal sau contabil pentru a vă ajuta să înțelegeți și să îndepliniți toate obligațiile fiscale și sociale relevante în legătură cu CASS-ul.