Atentie la sistemul simplificat de contabilitate

Sistemul simplificat de contabilitate se referă la un set de reguli și proceduri contabile care sunt mai puțin complexe decât cele aplicabile în mod normal.

Acest sistem este destinat pentru firmele cu o activitate economică mai mică sau pentru firmele care nu sunt obligate să aibă o contabilitate în partidă dublă conform legii.

În general, sistemul simplificat de contabilitate permite firmei să înregistreze veniturile și cheltuielile direct într-un registru special de venituri și cheltuieli, fără a fi necesară înregistrarea într-un jurnal de cumpărări sau vânzări.

Acest registru poate fi o foaie de calcul sau un program informatic specializat.

În sistemul simplificat de contabilitate, nu este necesară întocmirea bilanțului contabil sau a contului de profit și pierdere.

În schimb, firma trebuie să întocmească un raport lunar de venituri și cheltuieli, care să conțină informații detaliate despre venituri și cheltuieli și care să fie prezentat autorităților fiscale în mod regulat.

Sistemul simplificat de contabilitate este benefic pentru firmele mici sau pentru acelea care nu desfășoară o activitate economică complexă, deoarece acesta reduce costurile și timpul necesar pentru întocmirea documentelor contabile.

Totuși, este important să se respecte cu strictețe regulile și procedurile contabile specifice sistemului simplificat de contabilitate, pentru a evita neconformitățile cu legislația fiscală și eventualele amenzi sau penalizări.