Ajustare TVA deductibil aferent stocurilor in cazul trecerii la regimul normal de taxare

Ajustarea TVA deductibil se referă la corectarea sau ajustarea sumei de TVA deductibilă înregistrată în contabilitate, atunci când există o schimbare în utilizarea bunurilor sau serviciilor achiziționate în scopul desfășurării activității economice.

De exemplu, dacă o firmă achiziționează un bun sau un serviciu în scopul desfășurării activității economice și deduce TVA-ul aferent achiziției, dar ulterior utilizează bunul sau serviciul achiziționat într-un scop care nu este legat de activitatea economică, atunci firma trebuie să ajusteze TVA-ul deductibil.

Ajustarea TVA-ului deductibil se face prin înregistrarea unei facturi de ajustare în contabilitate, în care se înregistrează suma TVA-ului ajustat, precum și motivele ajustării. Dacă ajustarea este negativă, adică TVA-ul deductibil trebuie să fie majorat, atunci firma va trebui să plătească TVA suplimentar către autoritatea fiscală.

Este important să se efectueze ajustarea TVA-ului deductibil în timp util, pentru a evita penalizările și amenzile pentru neconformitatea cu reglementările fiscale. De asemenea, este recomandat să se consulte un contabil profesionist pentru a asigura corectitudinea ajustării TVA-ului deductibil.